Articles Blog

Volleyball Explained: Where should we serve

Volleyball Explained: Where should we serve


Subscribe to “Volleyball Explained” channel!
Абонирай се за канала “Volleyball Explained” Къде трябва да изпълняваме сервис? Първият епизод на “Volleyball Explained” беше посветен на организацията на играта ни, когато другият отбор изпълнява сервис. Какво се случва след това? Нека разгледаме интересен случай в тази връзка. Разполагаме с анализ, че диагоналът има много висока ефективност на бърза топка, но много по-ниска ефективност на висока топка. В такъв случай как може да накараме диагоналът да напада на висока топка, вместо на бърза? Когато посрещането е около зона 3, разпределителят може да увеличи скоростта на топката. Когато посрещането е към зона 2, това не е възможно и ще бъде ключът за нашата задача. Статистически изпълнението на сервис към зона 1 означава, че много топки ще бъдат посрещнати към зона 2. Изводът е, че сервирането към зона 1 е основополагащо за нашата тактическа идея.

2 thoughts on “Volleyball Explained: Where should we serve”

  1. I 've just discover your channel. Dude, it's fantastic. Especially this video is super interesting ( I just hoped it last longer!) Keep it up pls. (if you have some numbers too, when talking about statistic, it'd be cool to show them too!) thanks man!

  2. I'm just starting to dive into your channel and I have to say that I'm loving it. This was a really interesting analysis of serving and player habits that I don't see many other channels cover. Keep making content and keep it up!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *